Deribatu Partzialetako EkuazioakIrakasgai honen helburua ondo kalkulatzea daukagu, eta ikuspuntu praktikoari eutsi behar diogu.


Back Back to the teaching home page of the department

Last updated: Oct 16, 2009