HELBURUA 

Irakasgai honen helburua deribatu arrunteko ekuazio diferentzialen ebazpenarako teknika errazak ikastea da. Kalkuluaren alde praktikoak berretsiko ditugu. 

TUTORETZA ORDUAK

9:00-11:00 asteazken, ostegun, eta ostiraletan

PROGRAMA LABURTUA

  1. Ekuazio diferentzialetarako sarrera
  2. Lehen ordenako ekuazioak
  3. Goi-ordenako ekuazioak
  4. Ekuazio diferentzial arrunten sistemak
  5. Laplace-ren transformazioa
  6. Ekuazio diferentzial linelen serieen bidezko ebazpena
  7. Ekuazio diferentzial arruntak ebazteko metodo hurbilduak
  8. Ekuazio ez-linealak eta egonkortasunaren teoria
  9. Ekuazio diferentzial arrunten oinarrizko teoria

IRAKASLEAK


Gaztelerazko taldea: José M.M. Senovilla

Euskarazko taldea: Ruth Lazkoz


EBALUAKETA

Azterketa partziala eta azterketa finala. Azterketa partzialaren nota azterketa finalarena baino altuagoa bada orduan partzialaren nota
amaierako nota osoaren %20a izango da eta azterketa finalarena %80a, bestela azterketa finalaren nota amaierako nota osoaren %100a izango da..  

AZTERKETARAKO ARAUAK

Testuliburuak, taulak eta klaseko apuntuak (koadernatuta badaude) erabil daitezke. Gainera, ez dugu onartuko inolako orri solterik, orri bateko laburpen gisako formularioa izan ezik.

BIBLIOGRAFÍA


Testuliburuak
Ariketa-liburuak Taulak